Välkommen till Video Musik Teknik hemsida

Filmaren Leo
E-post

Tjärdalsvägen 4
905 86 UMEÅ
Tel.090-147295
Mob: 070-396 76 02

Fiske i V-botten
 

Är det något du vill visa?

Det gör du naturligtvis med en videofilm eller DVD. VMT är ett produktionsbolag
som har arbetat med film sedan år 1978.
Våra kunder är små och stora företag, organisationer, föreningar och myndigheter
VMT har producerat videofilm för olika syften.

* Information och utbildning
* Företags och produktpresentationer
* Dokumentärfilmer. mm.
VMT tar totalansvaret för varje filmprojekt, du har idén vi tar fram bildmanus bilder, ljud, musik och speakertexter på dom flesta förkommande språk.


                        Se vad vi kan göra för Er DVD
       

 

 
Smalfilm och video till DVD.

VMT arbetar också med att överföra smalfilm 8 och 16 mm, video dia, pappersbilder till DVD, Blu-ray eller CD. Vi överför även vinylskivor LP, EP, singlar till CD.
Ljudsättning, texplattor, speakertexter.mm till dina filmer. Slå oss en
signal så berättar vi mera. Välkommen!

S-VHS. VHS. Video-8. HI-8. DV. U-matic.

 

Smalfilm

 

Till DVD, Blu-ray eller CD
Bildspel
 
VMT har producerat fimer till:

Hushållningssällskapet
Länsstyrelsen Västerbotten 
Sveriges Lantbruksuniversitet
Jönköping Energi 
Nordic Timber Council
Uminova Center
Statoil
Folkrörelsearkiver Västerbotten
Luftfartsverket  
Västerbottens museum

 

 

Hugin & Munin
Träinformation
FörsvaretsForskningsinstitut
RSA BioMedical Innovation
CINS Center for it in North
Laxo MekanAB
Telia 
Fiskenämnden   
Totalförsvarets Skyddscentrum
HSB Malmö m.fl.Uppdaterad 2014-10-04 Copyright leo@vmtvideoab.se